Bærekraft

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).  Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For å bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Miljøfyrtårn

Vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker.
Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Når man blir sertifisert får man utstedt et sertifikat, som kan benyttes som dokumentasjon på miljøinnsats f.eks. når man deltar i forskjellige anbudskonkurranser.

Vår miljøpolicy

I Gulventreprenøren AS skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Gulventreprenøren AS ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner innen vårt fagfelt. Vi vil kunne tilby en miljøvennlig løsning for våre kunder.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2023-2027

Arbeidsmiljø

  1. Vi skal redusere sykefraværet til 6%.

Dette skal vi oppnå ved å ha fokus på medarbeidersamtaler og sykefravær i bedriften. Vi vil ha fokus på trivsel, fysisk og psykisk helse, mangfold, forebygge skader og slitasje, utvikling og inkludering av ansatte.

Innkjøp

  1. 65 % av våre innkjøp fra vesentlige leverandører skal ha tatt miljøansvar i form av å ha et sertifisert miljøledelsessystem.

Energi

  1. Vi skal øke andelen av fornybar energi. Dette skal vi blant annet gjøre ved å installere solcellepanel på hovedkontor.

 

Transport

  1. Vi skal redusere unødvendig kjøring og forurensning, samt transport av varer. Dette skal vi oppnå ved god planlegging og samkjøring.

Avfall

  1. Kildesortering av alt avfall på våre kontorer/lagre skal være på 85%.

Dette vil vi oppnå ved å ha fokus på gode rutiner for kildesortering og opplæring på hovedkontor og avdeling

Rapportering

Likestilling og diskriminering

Åpenhetsloven

Last ned

Kontakt oss

Postadresse: Tuenveien 77 2000 Lillestrøm

Send oss en forespørsel!