Trinnlyd

N

Hindrer støy og forstyrrende lyder

N

Legges raskt og effektivt

N

Egnes godt sammen med gulvvarme

Hvordan dempe trinnlyd?

Har du problemer med at naboen under klager på trinnlyd, eller er det kanskje du som blir forstyrret?

Trinnlyd er støy og forstyrrende lyder som kommer fra gulvmaterialet. Det kan være skritt, stoler som trekkes ut, løpende barneføtter, stemmer og musikk. I industri- og kontorbygg kan det være forstyrrende lyder fra maskiner, verktøy og ansatte som tramper over gulvet i etasjen over.

Mange tenker ikke over trinnlyd når de legger gulv, men det kan være svært irriterende for naboen, de som oppholder seg i kjellerstua eller leietakeren i sokkelleiligheten. Det har ført til strengere krav om trinnlyd mellom rommene i nye boliger. B f k Byggforskriftene krever nå at trinnlyd mellom etasjer ikke skal overstige 53 dB (lydklasse C).

Demp støyen med trinnlydsplater

På Gulventreprenøren har vi mange gode løsninger for å forebygge og dempe trinnlyd. Mange av løsningene våre kombinerer både gulvavretting, trinnlyd og vannbåren varme. Vi legger Quadro-takk trinnlydsplater i ulike tykkelser fra 3 mm som et støydempende mellomlag i gulvet. Disse trinnlydsplatene kan legges raskt og effektivt og egner seg godt når du vil dempe trinnlyd og legge vannbåren gulvvarme samtidig.

Med et standard gulvoppsett med trinnlydsmatter på 25 mm og 30 mm avrettingsmasse over demper vi trinnlyden med 27 db. En trinnlydsplate på 35 mm gir 1 db ekstra demping. Denne løsningen med trinnlydsplater og gulvavretting er svært effektiv, og følger alle forskrifter og lydkrav fra myndighetene og Sintef.

Velg riktig gulvmateriale

Jo tidligere i planleggingsfasen du tenker på trinnlyd, desto bedre, enklere og billigere blir det. Selv om det er mulig å redusere trinnlyden senere er det et større og mer kostbart prosjekt.
Hvilket gulvmateriale du velger når du pusser opp eller bygger nytt har mye å si for trinnlyden. Harde gulvmaterialer som fliser og naturstein gir mye trinnlyd, men det kan også være et problem på parkett, tregulv og linoleumsbelegg. Spør oss gjerne om råd om hvilket gulvmateriale du bør velge, og ulike måter å bygge opp gulvet på for å dempe trinnlyd.

Våre tjenester

Skumbetong

Les mer.

A-plan

Les mer.

Gatevarme

Les mer.

Trinnlyd

Les mer.

Radonsikring

Les mer.

Gulvsparkling

Les mer.

Flytstøp

Les mer.

Vannbåren varme

Les mer.

Betongsliping

Les mer.