Gatevarme

N

Miljøvennlig

N

Is- og snøfritt

Velg vannvarmerør ute

Gatevarme benyttes på arealer som ønskes snø og isfritt. I tillegg får du tørt areal ute. Eksempelvis på slike arealer kan være foran inngangsparti, oppkjørsel, trapp, gater og fortau.

Vi legger rørene raskt og effektivt.

Kvalitet og kunnskap

I samarbeid med Canes AS, vil vi kunne levere det du trenger med god kompetanse og erfaring.

Produktdatablad

Våre tjenester

Skumbetong

Les mer.

A-plan

Les mer.

Gatevarme

Les mer.

Trinnlyd

Les mer.

Radonsikring

Les mer.

Gulvsparkling

Les mer.

Flytstøp

Les mer.

Vannbåren varme

Les mer.

Betongsliping

Les mer.