Gatevarme

Gatevarme benyttes på arealer som ønskes snø og isfritt. I tillegg får du tørt areal ute. Eksempelvis på slike arealer kan være foran inngangsparti, oppkjørsel, trapp, gater og fortau.

Velg vannvarmerør ute

Vi legger rørene raskt og effektivt.

Kvalitet og kunnskap

I samarbeid med Canes AS, vil vi kunne levere det du trenger med god kompetanse og erfaring.

Hvorfor velge gatevarme?

  • Miljøvennlig
  • Is- og snøfritt

Produktdatablad

Snøsmelt

Kontakt oss om gatevarme