A-plan

N

Høy vannledningsevne

N

Tilnærmet spenningsfritt gulv

N

Ideelt på vanskelige underlag

A-Plan er en flytende, selvutjevnende gulvsparkel.

A-Plan massen er spesielt godt egnet til tynnere påstøp på isolasjon,
og det primære bruksområdet er flytende støpte trinnlydsgulv med og uten innlagt gulvvarme.

A-Plan benyttes også som et alternativ til sparkling på ujevne gulv
med store høydeforskjeller og på gulv med ”vanskelig” underlag.

Grunnen til dette er at A-Plan massen er tilnærmet ”død”, og den blir derfor også ofte populært kalt ”gipsgulv”.

A-Plan gulv har minimale spenninger og derfor svært sjelden sprekkdannelser uansett tykkelse på støpen.
Man unngår også kantreisninger.

Spørsmål vedrørende A-Plan?

Ta kontakt med Svein Egil Keiseraas, tlf.: 905 61 630.

Produktdatablad

Hey’di A-plan

Våre tjenester

Skumbetong

Les mer.

A-plan

Les mer.

Gatevarme

Les mer.

Trinnlyd

Les mer.

Radonsikring

Les mer.

Gulvsparkling

Les mer.

Flytstøp

Les mer.

Vannbåren varme

Les mer.

Betongsliping

Les mer.