Prosjektdetaljer

Byggherre Fornebuporten AS
Oppdragsgiver HENT
Arkitekt Dark Arkitekter
Tidsrom 2013–2016
Arbeid utført Armering, forskaling, gulvstøp

Fornebuporten

I desember 2011 kjøpte Fornebuporten AS et tomteområde på 90 mål på Fornebu i Bærum utenfor Oslo. Dette området ligger ved inngangen til Fornebu, og det er derfor dette omtales som Fornebuporten. Fornebuporten skal være et hjem for ledende internasjonale næringsaktører og bedrifter.

fornebuporten