Rapportering

Gulventreprenøren AS har som målsetting å være en ansvarlig arbeidsgiver. Vi erkjenner betydningen av etterrettelig forretningsførsel fordi det skaper tillit hos ansatte, kunder, eiere og andre interessepartnere. I alt vi gjør respekterer vi menneskerettighetene, helse, miljø og sikkerhet.

Likestilling og diskriminering

Åpenhetsloven