Miljø

Gulventreprenøren AS er sertifisert Miljøfyrtårn. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Miljøfyrtårn-sertifiseringen er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS).  Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

For å bli et Miljøfyrtårn, eller høre mer om sertifiseringsprosess og erfaringer, se her: https://www.miljofyrtarn.no/ eller ta kontakt med post@miljofyrtarn.no.

Vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker.
Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger. Sertifiseringen kontrolleres av en uavhengig tredjepart. Når man blir sertifisert får man utstedt et sertifikat, som kan benyttes som dokumentasjon på miljøinnsats f.eks. når man deltar i forskjellige anbudskonkurranser.

Vår miljøpolicy

I Gulventreprenøren AS skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.

Gulventreprenøren AS ønsker å være den foretrukne samarbeidspartner innen vårt fagfelt. Vi vil kunne tilby en miljøvennlig løsning for våre kunder.

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i 2020-2022

Arbeidsmiljø

  1. Sykefraværet skal være på maks 4 %.

Dette skal vi oppnå ved å ha fokus på medarbeidersamtaler og ved å ha fokus på arbeidsmiljø og sykefravær på ledermøter.

Innkjøp

  1. 65 % av våre innkjøp skal være leverandører som har tatt miljøansvar i form av en tredjeparts sertifisering, i form av andre dokumenterbare miljøprestasjoner eller har miljømerkede produkter.

Energi

  1. Vi skal redusere energibruket med 5 % i forhold til årlig omsetning.

Med fokus på bærekraftig utvikling, skal vi installere solcellepanel på hovedkontor.
På langsiktig vis vil det bli satt inn LED lys når elanlegget skal oppdateres.

Transport

  1. Vi skal redusere unødvendig kjøring og forurensning, samt transport av varer.

Vi skal bruke teknologiske hjelpemidler i forbindelse med møter. Samt ha fokus på befaringer før oppdrag starter og på den måten unngå ekstra kjøring og transport av materialer.

Avfall

  1. Kildesortering av alt avfall på våre kontorer/lagre skal være på 85 %.

Dette vil vi oppnå ved å ha fokus på gode rutiner for kildesortering og opplæring, som følge av ny miljøstasjon på hovedkontor og avdeling.

Kontakt oss

Postadresse: Tuenveien 77 2000 Lillestrøm

Send oss en forespørsel!